Sirglõikdiagramm

Sirglõikdiagrammis kasutatakse arvandmetest piltliku ettekujutuse saamiseks lõike.

Näide 1.
sirglõikdiagramm

Näide 2.
Kolmanda klassi õpilased heegeldasid tööõpetuse tunnis lõngast ketti. Tunni lõpul mõõdeti kettide pikkused. Koostame tulemuste põhjal sirglõikdiagrammi.
Sisesta heegeldatud kettide pikkused sentimeetrites.
Andmete sisestamiseks vajuta hiirega siia.


Teemaga seotud mõisteid: diagramm, sirglõik, sektordiagramm, tulpdiagramm.