Suhteline sagedus

Sagedus näitab, kui tihti mingi sündmus toimub.

Suhteline sagedus näitab, kui suure osa moodustab mingi sündmus kõikide vaadeldud sündmuste arvust. Tavaliselt väljendatakse suhtelist sagedust protsentides.

Tabelis on toodud ühe nädala ilmavaatluse tulemused.

Sündmus

E

T

K

N

R

L

P

Kokku

Sadas vihma

jah

jah

ei

jah

ei

ei

ei

3

3 näitab, et vihma sadas 3 päeval. Kokku oli 7 päeva. Leiame vihmaste päevade suhtelise sageduse.

Sündmus

Vaadeldud
päevi kokku

Sagedus

Kuidas arvutada?

Suhteline sagedus %

Sadas vihma

7

3

43 %


Teemaga seotud mõisteid: tõenäosus, sündmus.