Suurim ühistegur SÜT

Antud arvude suurimaks ühisteguriks nimetatakse suurimat arvu, millega kõik antud arvud jaguvad.
Suurima ühisteguri leidmiseks tuleb antud arvud lahutada algteguriteks ja leida nende arvude kõikide ühiste algtegurite korrutis. Suurimat ühistegurit kasutatakse murdude taandamisel.

Leiame arvude 552, 210 ja 3150 suurima ühisteguri.

Leiame arvude 2520 ja 3150 suurima ühisteguri.


Teemaga seotud mõisteid: arvu tegurid (sh algtegurite leidmine), harilikud murrud, hariliku murru taandamine, vähim ühiskordne.