Leiame arvude 552, 210 ja 3150 suurima ühisteguri

Lahutame arvud algteguriteks ning kriipsutame alla kõikide arvude ühised tegurid.

Leiame suurima ühisteguri, selleks korrutame kõik arvude ühised algtegurid.
Kõikide nende arvude algtegurite seas on vähemalt üks 2 ja vähemalt üks 3, seepärast korrutame 2 · 3.
SÜT(552, 210, 3150) = 2 · 3 = 6
Arvude 552, 210 ja 3150 suurim ühistegur on 6.
See tähendab, et kõik need kolm arvu jaguvad 6-ga.