Leiame arvude 2520 ja 3150 suurima ühisteguri

Lahutame arvud algteguriteks ning kriipsutame alla mõlema arvu ühised tegurid.

Leiame suurima ühisteguri, selleks korrutame kõik arvude ühised algtegurid.
Mõlema arvu algtegurite seas on vähemalt üks 2, vähemalt kaks 3, üks 5 ja üks 7.
SÜT(2520, 3150) = 2 · 3 · 3 · 5 · 7 = 630
Arvude 840 ja 3150 suurim ühistegur on 630.
See tähendab, et mõlemad arvud jaguvad 630-ga.