Suurus

Suurust saab vaadata kui mõõtmise tulemust. Erinevate suuruste mõõtmisel kasutatakse erinevaid mõõtühikuid.
Pikkuse mõõtmisel kasutatakse pikkusühikuid,
massi mõõtmisel massiühikuid,
mahu mõõtmisel mahuühikuid ja
aja mõõtmisel ajamõõte.

Mõõtühik on mõõdetava suuruse kindel väärtus, millega antud suurust mõõtmisel võrreldakse.

Mõõdetud suurusele lisatakse alati tema nimetus, näiteks 30 cm, 2 kg, 15 min. Seepärast võib suurusi nimetada ka nimega arvudeks.


Teemaga seotud mõisteid: mõõtmine.