Sündmus

Katseks nimetatakse tegevust, kus ei ole võimalik tulemust ette teada. Katse tulemust nimetatakse sündmuseks.

Juhuslik sündmus on selline sündmus, mis võib tulla või mitte tulla. Juhuslik sündmus on näiteks 6 silma tulek täringu veeretamisel.

Sündmuse tõenäosus näitab, kui suure osa moodustab oodatav (soodne) sündmus kõikide sündmuste arvust. Näiteks on sündmuse tõenäosuseks arv, millega hinnatakse 6 silma saamise võimalikkust täringu veeretamisel.

Tõenäosust väljendatakse sageli protsentides.

Näide.
Kui suur on sündmuse tõenäosus, et täringut veeretades tuleb 6 silma?

Täringu veeretamisel võib tulla silmade arvuks 1, 2, 3, 4, 5 või 6 silma. Seega on kõikide sündmuste arv 6.
Neist 6 silma on täringu ühel tahul. Seega on oodatav (soodne) 1 sündmus 6-st.

Lahendus.


Vastus. Sündmuse tõenäosus, et täringu veeretamisel tuleb 6 silma, on 17%.


Teemaga seotud mõisteid: tõenäosus, suhteline sagedus.