Seos liidetavate ja summa vahel

Võrdusest a + b = c tulenevad võrdused
a = c – b,
b = c – a
.

Ühe liidetava leidmiseks tuleb summast lahutada teine liidetav.

Näide.
2 + 3 = 5
2 = 5 – 3
3 = 5 – 2