Seosed vahe, vähendatava ja vähendaja vahel

Võrdusest a – b = c tulenevad võrdused
a = c + b,
b = a – c
.

Vähendatava leidmiseks tuleb vahele liita vähendaja.
Vähendaja leidmiseks tuleb vähendatavast lahutada vahe.

Näide.
5 – 3 = 2
5 = 2 + 3
3 = 5 – 2