Seos tegurite ja korrutise vahel

Võrdusest a · b = c tulenevad võrdused
a = c : b,
b = c : a
.

Ühe teguri leidmiseks tuleb korrutis jagada teise teguriga.

Näide.
2 · 3 = 6
2 = 6 : 3
3 = 6 : 2