Seosed jagatava, jagaja ja jagatise vahel

Võrdusest a : b = c tulenevad võrdused
a = c · b,
b = a : c
.

Jagatava leidmiseks tuleb korrutada jagatis ja jagaja.
Jagaja leidmiseks tuleb jagatav jagada jagatisega.

Näide.
6 : 2 = 3
6 = 3 · 2
2 = 6 : 3