Vahe korrutamine arvuga

Vahe korrutamiseks mingi arvuga võib korrutada selle arvuga eraldi vähendatava ja vähendaja ning esimesest tulemusest lahutada teise.
a · (b – c) = a · b – a · c.

Näide.
Kui palju on ringe rohkem kui ruute?1. lahendus.
Mitu ringi on ühes reas rohkem? 5 – 2
Mitu ringi on kolmes reas rohkem? 3 · (5 – 2) = 9

2. lahendus.
Kui palju on ringe? 3 · 5
Kui palju on ruute? 3 · 2
Kui palju on ringe rohkem? 3 · 5 – 3 · 2 = 9

Vastus. 9 ringi.

Järelikult 3 · (5 – 2) = 3 · 5 – 3 · 2

Seda omadust on hea kasutada peastarvutamisel.
43 · 999 = 43 · (1000 – 1) = 43 000 – 43 = 42 957