Vahe jagamine arvuga

Vahe jagamiseks mingi arvuga võib jagada selle arvuga eraldi vähendatava ja vähendaja ning esimesest tulemusest lahutada teise.
(a – b) : c = a : c – b : c.

Näide.
(18 – 12) : 3 = 18 : 3 – 12 : 3 = 6 – 4 = 2

Seda omadust on hea kasutada peastarvutamisel.
996 : 4 = (1000 – 4) : 4 = 1000 : 4 – 4 : 4 = 250 – 1 = 249