Arvust summa lahutamine

Arvust summa lahutamiseks võib sellest arvust lahutada enne ühe liidetava ja seejärel tulemusest teise liidetava
a – (b + c) = (a – b) – c = (a – c) – b.

Näide.
Laual oli 10 õuna. Tõnu võttis sealt 2 ja Riina 4 õuna. Mitu õuna jäi lauale?

1. lahendus.
10 – (2 + 4) = 4

2. lahendus.
(10 – 2) – 4 = 4

3. lahendus.
(10 - 4) – 2 = 4

Vastus. Lauale jäi 4 õuna.

Järelikult 10 – (2 + 4) = (10 – 2) – 4 = (10 – 4) – 2 = 4

Seda omadust on hea kasutada peastarvutamisel.
265 – (65 + 18) = (265 – 65) – 18 = 200 – 18 = 182

218 – (65 + 18) = (218 – 18) – 65 = 200 – 65 = 135