Summast arvu lahutamine

Arvu lahutamiseks kahe arvu summast võib selle arvu lahutada ühest liidetavast ja tulemusele liita teise liidetava.
(a + b) – c = (a – c) + b = a + (b – c).

Näide.
Vaagnal on 8 õuna ja 5 pirni. Juss sõi ära 3 puuvilja. Mitu puuvilja jäi vaagnale?

1. lahendus.
Leiame, mitu puuvilja on kokku ning lahutame tulemusest 3.
(8 + 5) – 3 = 10

2. lahendus.
Juss sööb 3 õuna. Alles jäävad ülejäänud õunad ja 5 pirni.
(8 – 3) + 5 = 10

3. lahendus.
Juss sööb 3 pirni. Alles jäävad 8 õuna ja ülejäänud pirnid.
8 + (5 - 3) = 10

Vastus. Vaagnale jäi 10 puuvilja.

Järelikult (8 + 5) – 3 = (8 – 3) + 5 = 8 + (5 - 3) = 10

Seda omadust on hea kasutada peastarvutamisel.
(128 + 145 ) - 45 = 128 + (145 - 45) = 128 + 100 = 228

(273 + 189) – 73 = (273 – 73) + 189 = 200 + 189 = 389