Arvust vahe lahutamine

Arvust vahe lahutamiseks võib sellest arvust lahutada vähendatava ja tulemusele liita vähendaja
a – (b – c) = (a – b) + c = (a + c) – b.

Näide.
Bussis oli 21 reisijat. Esimeses peatuses väljus 6 ja peale tuli 2 reisijat. Mitu reisijat on nüüd bussis?

1. lahendus.
Leiame, mitme inimese vörra vähenes reisijate arv ning lahutame selle bussis esiagu viibinud sõitjate arvust.
21 – (6 – 2) = 17

2. lahendus.
Viisakuse reegleid järgides väljuvad kõigepealt 6 reisijat. Seejärel sisenevad bussi 2 reisijat.
(21 – 6) + 2 = 17

3. lahendus.
Vahel ei täideta viisakuse reegleid. Bussi trügivad kõigepealt 2 uut reisijat, seejärel väljuvad 6 reisijat.
(21 + 2) – 6 = 17

Vastus. Bussis on nüüd 17 reisijat.

Järeldus. 21 – (6 – 2) = (21 – 6) + 2 = (21 + 2) – 6 = 17

Seda omadust on hea kasutada peastarvutamisel.
267 – (67 – 25) = (267 – 67) + 25 = 200 + 25 = 225