Tehete omadused


Teemaga seotud mõisteid: arvutamise seadused.