Harilike murdudega arvutamine

Liitmisest lähemalt

Lahutamisest lähemalt

Korrutamisest lähemalt

Jagamisest lähemalt

Harilike murdude liitmisel ja lahutamisel leiame eelnevalt murdude ühise nimetaja. Ühiseks nimetajaks sobib kõige paremini nende arvude vähim ühiskordne. Segaarvude korrutamisel ja jagamisel tuleb need enne teisendada liigmurdudeks.


Teemaga seotud mõisteid: harilikud murrud.