Teravnurkne kolmnurk

teravnurkne kolmnurk

Teravnurkne on kolmnurk, mille kõik nurgad on teravnurgad, s.o väiksemad kui 90o.

< 90o 
< 90o
< 90o

Näiteid teravnurksetest kolmnurkadest.


Teemaga seotud mõisteid: kolmnurk, nurkade liigitamine, kolmnurkade liigitamine, täisnurkne kolmnurk, nürinurkne kolmnurk.