Tund

Tund on ajaühik. Tunni pikkus on 60 minutit.

Pool tundi on 30 minutit, see on ka tundi ehk 0,5 tundi.

Veerand tundi saame, kui jagame tunni neljaks võrdseks osaks.
Veerand tundi on 15 minutit, see on ka tundi ehk 0,25 tundi.

Kolmveerand tundi on 45 minutit, see on tundi ehk 0,75 tundi.
Kolmveerand tundi on näiteks koolis õppetunni pikkus.

Võrdleme tundide ja minutite vahetumise kiirust.


Teemaga seotud mõisteid: aeg, ajamõõdud, ajaühikute teisendamine, minut.