Tõenäosus

Sündmuse tõenäosus on arv, mis iseloomustab sündmuse toimumise võimalikkust teatud tingimustel.

Suhteline sagedus näitab, kui suur on tõenäosus mingi sündmuse toimumiseks.

Tõenäosuse leiame, kui jagame soodsate (või oodatud) võimaluste arvu kõikide võimaluste arvuga.

Tõenäosust väljendatakse sageli protsentides.

Näide.
Kui suur on tõenäosus, et täringut veeretades tuleb paaritu arv silmi?

Täringu veeretamisel võib tulla silmade arvuks 1, 2, 3, 4, 5 või 6 silma. Seega on kõikide võimaluste arv 6.
Neist paaritud arvud on 1, 3 ja 5. Seega on soodsate võimaluste arv 3.

Lahendus.


Vastus. Tõenäosus, et täringu veeretamisel tuleb paaritu arv silmi, on 50%.


Teemaga seotud mõisteid: suhteline sagedus, sündmus.