Täisnurk

Täisnurk on nurk, mille suurus on 90o.

täisnurk

Teemaga seotud mõisteid: nurk, nurkade liigitamine, täisnurkne kolmnurk, ruut, ristkülik.