Täisnurkne kolmnurk

täisnurkne kolmnurk

Täisnurkne kolmnurk on kolmnurk, mille üks nurk on täisnurk.
Täisnurga lähiskülgi nimetatakse kaatetiteks.
Täisnurga
vastas asuv külg AB on hüpotenuus.

= 90º
< 90º
> 90º

Näiteid täisnurksetest kolmnurkadest.


Teemaga seotud mõisteid: kolmnurk, täisnurk, kolmnurkade liigitamine, teravnurkne kolmnurk, nürinurkne kolmnurk.