Vastandarv

Vastandarvud on arvud, mis erinevad ainult märgi poolest. Arvu 0 vastandarvuks on arv 0 ise.

Vastandarvud on näiteks –5 ja 5.


Teemaga seotud mõisteid: absoluutväärtus.