Võrdhaarne kolmnurk

võrdhaarne kolmnurk

Võrdhaarne on kolmnurk, mille kaks külge on võrdsed. Neid võrdse pikkusega külgi nimetatakse haaradeks.

Joonisel on AB kolmnurga alus,
AC ja BC on haarad.
AC = BC

on tipunurk, ja on alusnurgad,
võrdhaarse kolmnurga alusnurgad on võrdsed: = . Võrdhaarse kolmnurga eriliik on võrdkülgne kolmnurk, mille kõik kolm külge on võrdsed.

Näiteid võrdhaarsetest kolmnurkadest.


Teemaga seotud mõisteid: kolmnurk, võrdkülgne kolmnurk, kolmnurkade liigitamine.