Võrdkülgne kolmnurk

võrdkülgne kolmnurk

Võrdkülgne on kolmnurk, mille kõik kolm külge on võrdsed.
Kõik küljed on võrdsed: AB = BC = AC.
Kõik nurgad on võrdsed: alfa = beeta = gamma = 60o.

Iga võrdkülgne kolmnurk on ühtlasi võrdhaarne.
Võrdkülgse kolmnurga aluseks võib lugeda mis tahes külje.

Näiteid võrdkülgsetest kolmnurkadest.


Teemaga seotud mõisteid: kolmnurk, võrdhaarne kolmnurk, kolmnurkade liigitamine.