Võrduse omadused

Võrduse omadused näitavad, millal saadakse tõesest võrdusest tõene võrdus.

 1. Võrduse pooli võib vahetada.
  Näide.
  2 + 6 = 8
  8 = 2 + 6
 2. Võrduse mõlema poolega võib liita ühe ja sama arvu või avaldise.
  Näide.
  2 + 6 = 8 12 - 4 = 8
  (2 + 6) + 4 = 8 + 4 (12 - 4) - 3 = 8 - 3
 3. Võrduse mõlemat poolt võib korrutada või jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.
  Näide.
  2 + 6 = 8 14 = 9 + 5
  (2 + 6) : 4 = 8 : 4 2 · 14 = 2 · (9 + 5)

Teemaga seotud mõisteid: avaldis, avaldise väärtus, võrdus.