Võrrand

Võrrand on võrdus, mis sisaldab tundmatut.

Tundmatu leidmist võrrandist nimetatakse võrrandi lahendamiseks.
Võrrandist leitud tundmatu väärtus on võrrandi lahend.

Näide 1.
Võrrand on 6 + x = 10.

Võrrandi lahend x = 4, sest 6 + 4 = 10.

Võrrandit on lihtsam koostada, kui ülesande vormistamisel kirjutada iga tekstilõigu juurde vastav matemaatiline avaldis.

Näide 2.

Näide 3.


Teemaga seotud mõisteid: avaldis, võrdus, tundmatu.