Võrratus

Võrratuse moodustavad kaks võrratusmärgiga ühendatud avaldist.

Võrratusmärgid on > (loetakse: on suurem) ja < (loetakse: on väiksem).

Näiteid võrratustest.

6 < 12

a > b

3 + 5 > a

Võrratusi lahendatakse selles kooliastmes põhiliselt proovimise teel, sest võrratuse omadusi ei ole veel tundma õpitud.


Teemaga seotud mõisteid: võrdus, avaldis, võrratuse põhjendamine liitmise abil.