Võrratuse põhjendamine liitmise abil

Võrratust saab põhjendada liitmise abil.

Näide.
6 < 18
6 < 18, sest 6 + 12 = 18, st 6 on 18-st 12 võrra väiksem.

Näide.
12 > 7
12 > 7, sest 7 + 5 = 12, st 7 on 12-st 5 võrra väiksem.


Teemaga seotud mõisteid: võrratus.