Vähim ühiskordne VÜK

Antud arvude vähimaks ühiskordseks nimetatakse vähimat nullist erinevat arvu, mis jagub iga antud arvuga.

Vähimat ühiskordset kasutatakse murdude liitmisel ja lahutamisel, kus ta on murdude ühiseks nimetajaks.

Vähima ühiskordse leidmiseks
tuleb antud arvud lahutada algteguriteks ja leida korrutis, mille teguriteks on:
- kõik esimese arvu tegurid (kogu esimene arv);
- teisest arvust need tegurid, mida esimeses arvus ei ole või on vähem arv kordi;
- järgmisest arvust need tegurid, mida eelmises arvus ei ole või on vähem arv kordi jne.

Näide.
Leiame arvude 8 ja 6 vähima ühiskordse.
Lahutame arvud algteguriteks.
Lahutame arvud algteguriteks.
Leiame vähima ühiskordse, selleks korrutame omavahel kõik esimese arvu algtegurid ja teise arvu teguritest võtame lisaks arvu 3, sest seda esimese arvu tegurite hulgas ei ole.
VÜK(8; 6) = 2 · 2 · 2 · 3 = 24

Vastus. Arvude 8 ja 6 vähim ühiskordne on 24.
See tähendab, et arv 24 jagub mõlema eeltoodud arvuga.


Teemaga seotud mõisteid: harilikud murrud, harilike murdude liitmine, harilike murdude lahutamine.