Ühe- ja mitmekohalised arvud

Olenevalt sellest, mitme numbri abil me arvu kirjutame, saame rääkida ühe-, kahe, kolme-, jne kohalistest arvudest.

Ühekohaline arv on näiteks 5.

Kolmekohaline arv on näiteks 276 jne.


Teemaga seotud mõisteid: arv ja number, arvude kümnendsüsteem, naturaalarvud.