Nurga mõõtmine

Nurga suuruse mõõtmiseks kasutatakse malli. Mall paigutatakse nurgale nii, et nurga tipp asetseks malli keskpunktis ja mõõdetava nurga üks haar läbib malli nullpunkti. Mallil on tavaliselt kaks skaalat, neist ühe nullpunkt on vasakul, teise nullpunkt paremal pool. Kriipsuke skaalal, mida läbib teine haar näitab nurga suurust kraadides.

Kuidas lugeda tulemust, kas välimiselt skaalalt või sisemiselt skaalalt? Tulemust loeme sellelt skaalalt, mille nullpunkti läbib nurga üks haar.

mall

Näide 1.

Näide 2.


Teemaga seotud mõisteid: nurk, nugakraad.