Ajavahemike arvutamine

Ajavahemike arvutamisel lahutame ajavahemikke, mis on möödunud ööpäeva algusest. Näiteks 9.15 tähendab, et ööpäeva algusest on möödunud 9 h 15 min.

Näide 1.

Ülesanne.
Rong väljus Tartust kell 9.15 ja saabus Tallinna kell 11.30. Kui kaua oli rong teel?

Vastus. Rong oli teel 2 tundi ja 15 minutit.

Näide 2.

Ülesanne.
Paat väljus Pirita jahisadamast kell 10.55 ja jõudis Aegna saarele kell 11.30. Kui kaua oli paat teel?

30 minutist ei saa 55 minutit lahutada, teisendame ühe tunni minutiteks. Ühes tunnis on 60 minutit.

11 h 30 min = 10 h 90 min

Vastus. Paat oli teel 35 minutit.


Teemaga seotud mõisteid: aeg, ajamõõdud, ajaühikute liitmine, ajaühikute teisendamine.