Geomeetria

 • Hulknurk
 • Kuusnurk
 • Viisnurk
 • Nelinurk
 • Ristkülik
 • Ristküliku ümbermõõt
 • Ristküliku pindala
 • Risttahukas
 • Risttahuka pinnalaotus
 • Risttahuka pindala
 • Risttahuka ruumala
 • Ruut
 • Ruudu ümbermõõt
 • Ruudu pindala
 • Kuup
 • Kuubi pinnalaotus
 • Kuubi pindala
 • Kuubi ruumala
 • Arvu ruut ja kuup
 • Kolmnurk
 • Kolmnurga ümbermõõt
 • Kolmnurga alus ja kõrgus
 • Kolmnurga pindala
 • Kolmnurkade võrdsuse tunnused
 • Kolmnurga nurgad
 • Kolmnurkade liigitamine
 • Täisnurkne kolmnurk
 • Teravnurkne kolmnurk
 • Nürinurkne kolmnurk
 • Erikülgne kolmnurk
 • Võrdhaarne kolmnurk
 • Alusnurk
 • Tipunurk Alusnurk
 • Võrdkülgne kolmnurk
 • Püramiid
 • Püstprisma
 • Kolmnurkne püstprisma
 • Kolmnurkse püstprisma pindala
 • Kolmnurkse püstprisma ruumala
 • Nurk
 • Nurkade liigitamine
 • Täisnurk
 • Nurkade võrdlemine
 • Nurgapoolitaja
 • Kõrvunurgad
 • Tippnurgad
 • Ring
 • Ringi pindala
 • Ringjoon
 • Ringjoone pikkus
 • Kera
 • Koonus
 • Silinder
 • Diagramm
 • Sektordiagramm
 • Sirglõikdiagramm
 • Tulpdiagramm