Diagramm

Diagramm on arvjoonis, millel kujutatakse arve kujundite abil.

Kujunditeks võivad olla lõigud, tulbad, ringi sektorid jm.

Sirglõikdiagramm
sirglõikdiagramm

Tulpdiagramm
tulpdiagramm

Sektordiagramm
sektordiagramm


Teemaga seotud mõisteid: sirglõikdiagramm, tulpdiagramm, sektordiagramm.