Kolmnurkade võrdsuse tunnused

Kaht kolmnurka nimetatakse võrdseteks, kui nad sobival viisil üksteise peale paigutatult ühtivad.
Sellised kolmnurgad on kujult ja suuruselt ühesugused.

  1. Kui ühe kolmnurga kolm külge on vastavalt võrdsed teise kolmnurga kolme küljega, siis need kolmnurgad on võrdsed (tunnus KKK).
  2. Kui ühe kolmnurga kaks külge ja nendevaheline nurk on vastavalt võrdsed teise kolmnurga kahe külje ja nendevahelise nurgaga, siis need kolmnurgad on võrdsed ( tunnus KNK).
  3. Kui ühe kolmnurga külg ja selle lähisnurgad on vastavalt võrdsed teise kolmnurga külje ja selle lähisnurkadega, siis need kolmnurgad on võrdsed (tunnus NKN).
  4. Kui ühe kolmnurga kaks külge ja pikema külje vastasnurk on vastavalt võrdsed teise kolmnurga kahe külje ja pikema külje vastasnurgaga, siis need kolmnurgad on võrdsed (tunnus KKN).

Teemaga seotud mõisteid: kolmnurk, kolmnurkade võrdsus, kolmnurga nurgad.