Massiühikud

Massi mõõtmisel on meil põhiühikuks gramm.

Grammi tähis on g.

Sagedamini kasutatavaid massiühikuid.

Nimetus

Tähis

Seos teiste massiühikutega

gramm

g

1 g = 1 g

kilogramm

kg

1 kg = 1000 g

tsentner

ts

1 ts = 100 kg = 100 000 g

tonn

t

1 t = 10 ts = 1000 kg = 1 000 000 g

kaal

Teemaga seotud mõisteid: gramm, kilogramm, tsentner, tonn, eesliited.