Eesliiteid

Eesliide milli- senti- detsi-   deka- hekto- kilo-
Tähis m c d da h k
Tähendus tuhandik sajandik kümnendik kümme sada tuhat
Vastav arv 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000
Pikkusühikud mm cm dm m dam hm km
Mahuühikud ml cl dl l dal hl kl
Massiühikud mg cg dg g dag hg kg

Teemaga seotud mõisteid: pikkusühikud, millimeeter, sentimeeter, detsimeeter, meeter, kilomeeter, liiter, massiühikud, gramm, kilogramm.