Liiter

Vedelike ja puisteainete koguse mõõtmisel kasutatakse mõõtühikut liiter (tähiseks l). Liitrites mõõdetakse ka anumate mahtu. Liiter on mahumõõt, mis näitab, kui palju vedelikku või puisteainet vastava ruumalaga mõõdunõusse mahub.

1 liiter = 1 kuupdetsimeeter                    1 l = 1 dm3

1 milliliiter = 1 kuupsentimeeter               1 ml = 1 cm3

ühikud

anum mahu mõõtmiseks

Teemaga seotud mõisteid: ruumalaühikud, eesliited.