Detsimeeter

Detsimeetri tähis on dm.

Eesliide detsi- tähendab kümnendikku.

Detsimeeter on üks kümnendik meetrist.

Ühes meetris on 10 detsimeetrit.

Ühes detsimeetris on 10 sentimeetrit.

Ühes detsimeetris on 100 millimeetrit.

detsimeeter


Teemaga seotud mõisteid: pikkusühikud, millimeeter, sentimeeter, meeter, kilomeeter, eesliited.