Muutuja

Muutuja on sümbol, millel võib olla erinevaid väärtusi.

Näide.
Võrratuses

238 < n < 248

on muutuja täht n, mille väärtuseks sobivad naturaalarvud 239-st 247-ni.


Teemaga seotud mõisteid: võrratus.