Pöördarv

Antud nullist erineva arvu pöördarvuks nimetatakse arvu 1 ja antud arvu jagatist.

Hariliku murru pöördarvu saame, vahetades murru lugeja ja nimetaja.

pöördarv on

Naturaalarvule pöördarvu leidmiseks kirjutame naturaalarvu hariliku murruna.

pöördarv on

Segaarvule pöördarvu leidmiseks teisendame esmalt segaarvu liigmurruks.

pöördarv on

Arvu ja tema pöördarvu korrutis on 1.

   

Teemaga seotud mõisteid: segaarv, liigmurd.