Skaala

Erinevatel mõõteriistadel kasutatakse erinevaid skaalasid. Skaala on näiteks termomeetril, kella numbrilaual, mallil, joonlaual jm. Skaala on kriipsukestega jaotatud võrdseteks osadeks, mida nimetatakse jaotisteks. Igale jaotise kriipsule vastab mõõdetava suuruse kindel väärtus. Piltidel on näiteid mõõteriistadest, millel on skaala.

mall kell kann termomeeter joonlaud


Teemaga seotud mõisteid: mõõtmine.