Korrutamise ja jagamise vahelised seosed

Jagamiseks nimetatakse korrutise ja ühe teguri järgi teise teguri leidmist.
Jagamise õigsust saame kontrollida korrutamise abil.

12 : 2 = 6
Kontroll. 2 · 6 = 12

Neid arve seob neli võrdust.

2 · 6 = 12

6 · 2 = 12

12 : 2 = 6

12 : 6 = 2


Teemaga seotud mõisteid: korrutamine, jagamine.