Kuusnurk

kuusnurk

Kuusnurga moodustab kuuest lülist koosnev kinnine murdjoon koos selle poolt piiratud tasandi osaga.
Joonisel on kuusnurk ABCDEF.

Kuusnurgal on 6 külge ja 6 tippu.

Kuusnurga nurkade summa on 720o.


Teemaga seotud mõisteid: geomeetrilised kujundid, murdjoon.