Kümnendmurdude jagamine

Kümnendmurru jagamisel ühest suurema järguühikuga 10; 100; 1000; ... tuleb kümnendmurrus viia koma nii mitu kohta vasakule, kui mitu nulli on järguühikus.

Näited.
27,36 : 10 = 2,736
27,36 : 100 = 0,2736
27,36 : 1000 = 0,027 36

Kümnendmurru jagamisel ühest väiksema järguühikuga 0,1; 0,01; 0,001; ... tuleb kümnendmurrus viia koma nii mitu kohta paremale, kui mitu nulli on järguühikus.

Näited.
27,36 : 0,1 = 273,6
27,36 : 0,01 = 2736
27,36 : 0,001 = 27360
27 : 0,001 = 27000

Kümnendmurru jagamisel naturaalarvuga
1) jagame nii, nagu jagaksime naturaalarvu naturaalarvuga;
2) paneme jagatisse koma kohe pärast seda, kui täisosa on jagatud;
3) kui murdosa jagamisel tekib jääk, siis teisendame jäägi nulli juurdekirjutamise teel 10 korda väiksemateks ühikuteks ja jätkame jagamist seni, kuni jääki ei teki.

Kümnendmurru jagamisel kümnendmurruga toimime järgmiselt:
1) korrutame jagajat ja jagatavat niisuguse järguühikuga, et jagaja oleks naturaalarv;
2) jagame uue jagatava saadud naturaalarvuga.

Näide
2,676 : 0,05 = 267,6 : 5       (korrutame jagatavat ja jagajat 100-ga).


Teemaga seotud mõisteid: kümnendmurrud, jagamine.