Kümnendmurdude lahutamine

Kümnendmurde lahutatakse samuti nagu naturaalarve. Kirjalikul lahutamisel kirjutatakse kümnendmurrud üksteise alla nii, et komad ja samanimelised järgud oleks kohakuti.

Lahutatakse samuti nagu naturaalarve.


Teemaga seotud mõisteid: kümnendmurrud, lahutamine, naturaalarvude lahutamine.