Naturaalarvude liitmine

2

 

+

 

3

 

=

 

5

liidetav

 

 

 

liidetav

 

 

 

summa

 

 

summa

 

 

Mitmekohaliste arvude kirjalik liitmine

Näide 1.           Näide 2.
         

Liitmise erijuhte

a + 0 = a, näiteks 3 + 0 = 3

0 + a = a, näiteks 0 + 4 = 4


Teemaga seotud mõisteid: naturaalarvud, liitmine.