Protsendi mõiste

Kui tervik jagada sajaks võrdseks osaks, siis iga osa on üks protsent.
Üks protsent on üks sajandik osa tervikust. Protsendi märk on %.

Näiteid.

1% meetrist on 1 cm.
1% kilomeetrist on 10 m.
20% ühest kroonist on 20 senti.
1% kilogrammist on 10 grammi.
5% 100-st õpilasest on 5 õpilast.

Protsent ja osa
10% on sama, mis 1 kümnendik osa. Vaata.
20% on sama, mis 1 viiendik osa. Vaata.
5% on sama, mis 1 kahekümnendik osa. Vaata.
25% on sama, mis 1 neljandik osa. Vaata.
4% on sama, mis 1 kahekümne viiendik osa. Vaata.
33 1/3% on sama, mis 1 kolmandik osa.
50% on sama, mis pool. Vaata.
75% on sama, mis 3 neljandikku osa.
100% on sama, mis 1 terve.


Teemaga seotud mõisteid: osa arvust, protsentarvutus.